ANBI

GEGEVENS VAN DE LOGE:

KVK-nummer: 40634413
RSIN-nummer: 003391450

Doelstelling, beleidsplan en financiële verantwoording:

De Loge stelt zich ten doel de beoefening van de vrijmetselarij, met inachtneming van de regels en gebruiken als omschreven in artikel 2 van de statuten van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden, gevestigd te s’-Gravenhage.

DAGELIJKS BESTUUR:

Voorzitter: Frans Huiskes
Secretaris: Rob van Dijk
Penningmeester: Sebastiaan Horn

ANBI-documenten:

Financieel jaarverslag 2023/2024 (volgt)
Jaarverslag werkjaar 2023/2024 (volgt)