Welkom bij de Vrijmetselaarsloge Willem Frederik Karel. Opgericht op 19 november 1825 en daarmee de op één-na-oudste vereniging van Den Helder.
Onze loge telt momenteel 22 leden (Broeders) uit alle lagen van de samenleving met een verscheidenheid aan beroepen en religieuze opvattingen.
De Broeders komen wekelijks bijeen op de donderdagavond, vanaf 20:00uur in ons logegebouw aan de Molengracht 5 te Den Helder.

Woord van welkom door onze Achtbare Meester                To our Foreign Brethren / Ausländischen Brüder
        
 
Momenteel wordt de website opnieuw ingericht. Hierdoor kan het zijn dat u bepaalde informatie niet (meer) kunt vinden.
Excuses voor het ongemak, wij hopen zo snel mogelijk alles weer up to date te hebben. 
 
 
 


 
 

 
1825

In 1825 werd door enkele Helderse notabelen het plan opgeworpen een Vrijmetselaarsloge op te richten. In oktober dat jaar werd  hiervoor een verzoek uitgezonden naar het hoofdbestuur in 's-Gravenhage waarbij werd gevraagd een loge op te mogen richten met de naam "Willem Frederik Karel" (verwijzend naar de toenmalig Grootmeester Nationaal) kleuren oranje en wit (verwijzend naar het Huis van Oranje waar de  prins deel van uitmaakt).
 
Op 19 november wordt het verzoek in de vergadering van het hoofdbestuur behandeld en bij brief van 23 november 1825 wordt een positief antwoord gegeven. De loge krijgt het anciënniteitsnummer 41 toegewezen, wat betekent dat de loge de 41e loge in oprichting is sinds het ontstaan van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden.Het zal echter tot 8 mei 1826 duren tot de loge officieel kan worden geïnstalleerd, maar de datum van 19 november 1825 wordt gezien als de officiële datum van oprichting.
 

 
 


Wat is Vrijmetselarij?
 

Wie vrijdenkt, wil anderen tegenkomen die óók vrijdenken. U wilt niet andermans opinie opgelegd krijgen. Geen dogma’s. U zoekt uw eigen route door het leven. Maar niet eenzaam, niet alleen. U zoekt een plek waar mensen naar elkaar luisteren. In vrijheid meningen naast elkaar leggen. Zoeken naar antwoorden op levensvragen. Dat is wat vrijmetselaren doen.
 

 

Hoe werkt de Vrijmetselarij?
 

Essentieel kenmerk van de werkwijze van de vrijmetselarij is het symbolische stelsel van de drie graden van leerling, gezel en meester, naar analogie van de graden in de middeleeuwse bouwgilden.
 
 
 

 

Beginselverklaring
 

"Een vrijmetselaar is een vrij man van goede naam, die is ingewijd in een tot de Orde behorende loge, dan wel in een loge die werkt onder een door de Orde erkende Grootloge.  
Hij werkt, samen met andere vrijmetselaren, met behulp van symbolen en rituelen aan zijn persoonlijke vorming."

 
  
 

 


 
Open Monumentendag 2020
Wegens de omstandigheden rondom de COVID-19 en de geldende richtlijnen vanuit het RIVM is het voor
de loge helaas niet mogelijk deel te nemen aan de Open Monumentendag.

Avond voor belangstellenden
Momenteel wordt er hard gewerkt om te kijken of er weer avonden voor belangstellenden gehouden kunnen
worden. Houdt deze pagina in de gaten voor de aankomende data!
 

 
 

 
Quick Contact
 
Vrijmetselaarsloge Willem Frederik Karel
nr. 041 in het O∴ Den Helder
 
Molengracht 5 | 1781NA Den Helder
T: 06-52470394 | E: info@logedenhelder.nl
 
Bijeenkomsten: donderdagavond 20:00uur
 

 follow us on social media
@logedenhelder

 
 
Site Info  
  • Publicatie Arbeidstafel werkjaar 2020-2021 16/06/2020
  • Cancelling deelname Open Monumentendag 10/06/2020
  • Aanpassing Lay-Out homepage 01/06/2020
  • Aanpassing ANBI 01/06/2020

 


 Loge Willem Frederik Karel en www.logedenhelder.nl
 proud members of CityMarketing Den Helder