Afbeelding invoegen
 
 
Vrijmetselaarsloge Willem Frederik Karel

Loge Willem Frederik Karel is opgericht in 1825 en hiermee de op-één-na oudste vereniging van
Den Helder.Het is overigens niet de eerste vrijmetselaarsloge in Den Helder; bekend is het bestaan
van enkele zogenaamde 'ambulante' loges behorende bij onderdelen van de marine of het leger die,
na verloop van tijd weer, met het onderdeel, uit de stad vertrekken. Binnen de gemeente Den Helder
heeft de loge altijd een belangrijke en prominente rol vervuld. Zeker op het gebied van weldadigheid
waarbij de loge in de periode tussen de 19e en 20e eeuw veel initiatieven heeft laten zien. 
 
Loge Willem Frederik Karel is 'men-only' en de leden komen uit alle rangen en standen van de
'Helderse Burgerij'. 
 
Loge Willem Frederik Karel streeft naar een geestelijke en morele verheffing, onderlinge waardering
en wederzijdse hulp. Dit wordt gedaan middels rituele arbeid, een methode welke al eeuwenlang wordt
gebruikt om tot het 'Ken Uzelve' te komen. Hierin volgt de loge veelal de conservatieve weg, hoewel
ook vertaald naar de huidige en moderne tijdsgeest. Uniek in onze werkwijze is het gebruik van de
lichtsymboliek welke meer van mystieke aard is in tegenstelling tot de veelal gebruikte bouwsymboliek. 
 
Loge Willem Frederik Karel is ambitieus en wil zich inzetten de maçonnieke tradities, normen en
waarden weer te laten floreren, maar wel passend bij het karakter en identiteit van de vereniging als
ook binnen onze huidige tijd. 
 
Op regelmatige basis organiseert de loge bijeenkomsten en lezingen voor belangstellenden onder de
naam 'WKF In-Zicht'.Klik hier voor meer informatie en de eerstvolgende bijeenkomst.
 

 


Quick Contact 
Vrijmetselaarsloge Willem Frederik Karel
Molengracht 5 | 1781 NA Den Helder | T. +31 (0)6 26888394 | info@logedenhelder.nl | www.logedenhelder.nl

Afbeelding invoegen Afbeelding invoegen Afbeelding invoegen