Loge WFK 041

Welkom op de website van onze loge!

De Vrijmetselaarsloge Willem Frederik Karel is de op één na oudste vereniging in Den Helder. Voortgekomen uit leden van ’t Nut, de oudste vereniging van  Den Helder, bestaat zij nu al bijna 200 jaar. In november 2025 zal dit een feit worden en worden gevierd met lezingen verspreid over de tweede helft van het jaar 2025 met een uitloop naar juni 2026. Lezingen betrekking hebbende tot de Vrijmetselarij als ook lezingen over muziek en poëzie. Dit alles om de Regionale bevolking op een andere manier kennis te kunnen laten maken met de Vrijmetselarij in Den Helder.

Om een tipje van de sluier op te lichten over wat het Vrijmetselaar zijn inhoud een korte samenvatting van wat de Vrijmetselarij inhoud: Den Helder herbergt een masculine Loge, hetgeen inhoud alleen mannen. Wat niet inhoud dat er geen andere Vrijmetselaars verenigingen zijn waar mannen en vrouwen samenkomen, of vrouwen alleen. Dit bestaat, maar helaas (nog) niet in Den Helder. De Logeleden komen wekelijks, op de donderdagavond, bijeen om zichzelf en mede daarmee anderen op een hoger geestelijk plan te brengen, dat gebeurd door bij toerbeurt een lezing te verzorgen over velerlei onderwerpen, waarbij er aan het eind van de lezing de mogelijkheid bestaat hierover van gedachten te wisselen. Er vind echter geen discussie plaats, een ieder wordt in zijn waarde gelaten.

De Vrijmetselarij is een vereniging waar mensen van alle geloven worden toegelaten. De vrijmetselarij werkt niet met dogma’s. De Vrijmetselarij zoekt naar wat mensen verbind, niet naar wat mensen uiteen drijft. In principe werkt de Vrijmetselarij aan een Broederketen welke de gehele Aarde zou moeten omspannen, d.m.v. hun ideologie, hun levenshouding. De Vrijmetselarij werkt conform de oude Gilden, na aanname wordt men middels een ritueel ingewijd tot Leerling om vervolgens na oplevering van een bouwstuk (lezing) tot Gezel en Meester te worden ingewijd.

Waar de Vrijmetselarij vroeger vaak een charitatieve instelling was, werkt men nu meer vanuit het individu. Van een Vrijmetselaar mag worden verwacht dat hij zich doet kennen als Vrijmetselaar buiten de vereniging.

De vrijmetselaar is een mens, met al zijn fouten en gebreken, maar met zijn ideologie en levenshouding hoopt hij zijn medemens tot steun te kunnen zijn.

Frans Huiskes, Voorzittend Meester
Januari 2023