WAT IS VRIJMETSELARIJ? 

De vrijmetselarij biedt zoekende mensen in een vertrouwde omgeving een zingevingsmethode die
met behulp van rituelen en symbolen leidt tot zelfontplooiing en broederschap 
en daardoor tot een betere samenleving. 


 Afbeelding invoegen

Broederschap in een verdeelde wereld 

De wereld lijkt verdeelder dan ooit. We hebben te maken met vraagstukken van sociale onrust, integratie van mensen met een zeer verschillende achtergrond, actuele en dreigende oorlogen, watersnood, klimaatverandering, enz.
Spreken over deze onderwerpen leidt al snel tot ruzie, en geschreeuw. Elkaar het licht niet in de ogen gunnen, is daarbij eerder regel dan uitzondering.

Zo niet in de Vrijmetselarij. De vrijmetselaar zoekt dat wat mensen verbindt en tracht weg te nemen wat mensen scheidt.

Daarbij is het zoeken naar harmonie een hoog goed. Dat neemt niet weg dat vrijmetselaren wel degelijk met elkaar van mening kunnen en zullen verschillen. Maar dat leidt niet tot ruzie. Als ze na een stevig gesprek naar huis gaan, doen ze dat zonder nare gevoelens, altijd in de rechte verhouding.

In de gesprekken met andere vrijmetselaren vormt de vrijmetselaar zijn eigen gedachten, zijn eigen meningen. In de broederschap is hij in staat die te toetsen aan de mening van anderen.

Vrijmetselarij zet de mens aan tot zelfstandig denken, niet alles voor zoete koek te slikken. Dat deden ze 300 jaar geleden al, toen in 1717 de eerste Grootloge werd opgericht. En dat doen ze vandaag de dag nog steeds. 


Afbeelding invoegen