Afbeelding invoegen

Wat is Vrijmetselarij?

De vrijmetselarij biedt zoekende mensen in een vertrouwde omgeving een zingevingsmethode 
die met behulp van rituelen en symbolen leidt tot zelfontplooiing en broederschap en daardoor 
tot een betere samenleving. 
 
Wie vrijdenkt, wil anderen tegenkomen die óók vrijdenken. U wilt niet andermans opinie 
opgelegd krijgen. Geen dogma’s. U zoekt uw eigen route door het leven. Maar niet eenzaam, 
niet alleen. U zoekt een plek waar mensen naar elkaar luisteren. In vrijheid meningen naast 
elkaar leggen. Zoeken naar antwoorden op levensvragen. Dat is wat vrijmetselaren doen. 
 
Vrijheid, verdraagzaamheid en broederschap. Drie trefwoorden waarmee de vrijmetselarij kan
worden gekarakteriseerd. De vrijmetselarij gaat uit van ieders recht om zelfstandig te zoeken naar
waarheid, streeft naar de algemene broederschap der mensen, kweekt verdraagzaamheid, zoekt op
wat mensen en volken vereent en tracht verdeeldheid weg te nemen.De vrijmetselaar komt in loge
om beter mens te worden. Niet om beter te worden dan een ander, maar om zichzelf te verbeteren.
Een mens bij wie denken, voelen en willen in harmonie zijn. In vrede met zichzelf en zijn omgeving.
Vrijmetselaren zijn gewone mensen, wie niets menselijks vreemd is. Het is niet toevallig dat het
‘Ken uzelf’ steeds weer aan hen wordt voorgehouden. Tegenwoordig zouden we zeggen: ‘Verbeter
de wereld en begin bij jezelf’.

Bijzondere methode 

Vrijmetselarij is geen godsdienst, geen ideologie of levensbeschouwing. En zeker geen sekte of
geheim genootschap. De Orde van Vrijmetselaren is een democratische vereniging, waarvan de
leden streven naar verdieping van inzicht. In dat streven staat de Orde natuurlijk niet alleen. Maar
de vrijmetselarij onderscheidt zich van andere organisaties op dat terrein door haar bijzondere
methode van werken. Zij maakt daarbij gebruik van symbolen en rituelen, die op zinnebeeldige
wijze de levensloop van de mens uitbeelden. Symbolen zijn hulpmiddelen bij het overbrengen van
gedachten of gevoelens die vaak moeilijk onder woorden zijn te brengen. In ons dagelijkse leven
bedienen we ons onbewust van talloze symbolen, waarvan iedereen meteen de bedoeling begrijpt:
een bos bloemen, de trouwring, de nationale driekleur, het kruis, een handdruk, enz. Voor vrijmet-
selaren is hun symboliek een taal die zij verstaan, waar ter wereld zij elkaar ook ontmoeten. Waar
het gesproken of geschreven woord misverstanden kunnen veroorzaken, schept die gemeenschap-
pelijke symbolentaal eenheid tussen mensen met totaal verschillende maatschappelijke achtergronden,
opvattingen en karakters.

In de vrijmetselarij neemt de bouwsymboliek, erfenis van de ambachtelijke loges uit de middeleeuwen,
een zeer belangrijke plaats in. De vrijmetselaar bouwt aan de tempel der mensheid, aan een betere
wereld, waarbij hij zichzelf ziet een bouwsteen. Een geliefde uitdrukking is dat de mens een ruwe steen
is, die moet worden  bekapt en gepolijst tot een zuiver kubieke steen, zodat die gave steen kan worden
ingepast in het bouwwerk van levende stenen. Passer en winkelhaak vormen internationaal hét herken-
ningsteken van de vrijmetselarij. De passer wordt verbonden met de gedachte aan maatgeven, scheppen,
afpassen. Hij is ook het symbool van de uitstralende Liefde uit het Oosten, het symbool van de Opper-
bouwmeester die alles ordende naar maat, getal en gewicht. De winkelhaak met zijn rechte hoek
symboliseert de mens die het Licht ontvangt, de mens die zich in de ‘rechte verhouding’ weet te
plaatsen tot zijn medemens.