Vrijmetselaarsloge Willem Frederik Karel onderhoudt warme banden met:
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Loge Deugd en IJver
nr. 027 in het O∴ Harlingen

  
Loge West-Friesland
nr. 045 in het O∴ Hoorn
 

 
Loge de Vergenoeging
nr. 022 in het O∴ Emmastad, Curacao N.A.  
 

Loge Harmonie
nr. 311 in het O∴ Bonaire N.A.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Loge Scagha
nr. 267 in het O∴ Schagen

 
Loge De Eenhoorn
nr. 278 in het  O∴ Hoorn