Frederik, Prins der Nederlanden, werd op 28 februari 1797 geboren als 2e zoon van Prins Willem Frederik,de latere Koning Willem I. Geboren en opgegroeid in Berlijn was hij enige jaren actief officier in Pruisische dienst en deed in 1813 zijn intocht in Nederland. Hij trad in het huwelijk met Louisa Augusta Amelia, dochter van Frederik Willen III, koning van Pruisen.

Frederik werd bevelhebber van het legerkorps tijdens de Belgische opstand in 1830 en in 1840 benoemt tot veldmaarschalk van de landmacht.

In 1816 werd hij als Vrijmetselaar aangenomen in een Berlijnse loge van de Duitse Grootloge      "Zu den Drei Weltkugeln” en in datzelfde jaar werd hij benoemd als Grootmeester-Nationaal van het Grootoosten der Nederlanden en voor de Hoofdkapittel der Hoge Graden. In 1819 verklaarde hij dat hij niet meer in de Hoge Graden wilde werken, dit omdat hij het christelijke karakter verafschuwde en vond dat dit het karakter van de Vrijmetselarij als vrijplaats voor alle gelovigen zou aantasten. Daarnaast was e.e.a. mede in verband met de oprichting van de door hem beoogde Afdeling van de Meestergraad. In 1835 werd de prins echter weer tot Grootmeester-nationaal gekozen voor alle Nederlandse obediënties.

In 1856 schonk hij de Orde het gebouw aan de Fluwelen Burgwal in Den Haag, welke tot in 1993 in gebruik is gebleven als Orde- en Logegebouw. In 1866, tijdens de viering van zijn 50-jarig vrijmetselaarschap, schonk Frederik de door hem aangekochte en beroemde bibliotheek van Georg Kloss aan de Orde en nam hij het initiatief tot de oprichting van de Louisa-stichting. 

De prins stierf in 1881 na een Grootmeesterschap van meer dan 65 jaar, in de Vrijmetselarij ongetwijfeld een record.

Tijdens de oprichting van onze loge in 1825 is deze vernoemd naar de toen regerende Grootmeester van onze Orde, Prins Willem Frederik Karel. Als onderscheidingskleur voor onze loge is dan ook gekozen voor de kleur oranje, verwijzend naar het Huis van Oranje-Nassau waar onze naamgever deel van uitmaakte. Als anciënniteitsnummer heeft de loge Willem Frederik Karel  het nummer 41 gekregen, waarmee wordt aangegeven dat wij de 41e loge in oprichting zijn geweest sinds het bestaan van het Grootoosten der Nederlanden. Inmiddels telt het Grootoosten der Nederlanden 140 loges.


  Afbeelding invoegen