Afbeelding invoegen

 
WFK In-Zicht

Gedurende het jaar houdt de loge Willem Frederik Karel enkele bijeenkomsten voor geïnteresseerden.
Hoewel de loge een besloten karakter heeft vindt zij het ook belangrijk om midden in de wereld te staan.
 
Getracht wordt door het opzetten van het project "WFK In-Zicht" een diversiteit aan bijeenkomsten te 
organiseren als avonden voor belangstellenden, het uitnodigen van sprekers en houden van lezingen over
onderwerpen die direct of indirect de Vrijmetselarij aangaan als ook maatschappelijke onderwerpen
belichten met hierna de ruimte met elkaar van gedachten te wisselen. Natuurlijk op de ons bekende wijze
van 'compareren' waarbij wij luisteren naar elkaar, meningen naast elkaar leggen en elkaars standpunten
respecteren.
 
Hieronder vindt u een overzicht van gehouden bijeenkomsten, uitgenodigde sprekers als ook de agenda
voor het komende werkjaar. Wilt u deelnemen aan een van deze bijeenkomsten of gaat u liever persoonlijk
in gesprek met een van onze leden dan kunt u contact opnemen met onze broeder voorlichter via
info@logedenhelder.nl  Wij staan u graag te woord.
 

Eerst volgende evenement(en)
 
Wegens de omstandigheden rondom COVID-19 zullen er voorlopig geen publieke evenementen worden
georganiseerd.
 
Afgelopen evenement(en)

Op zaterdag 05 september 2020 zal er tussen 10:00-12:00uur een inloopochtend worden gehouden voor 
belangstellenden. Tijdens deze "voeten-op-tafel" bijeenkomst kunt u onder het genot van een kopje koffie met
de aanwezige leden in gesprek en is er een mogelijkheid tot het bezichtigen van onze werkplaats. Aanmelden
kan via broeder voorlichter.
 
Deze bijeenkomst is onder voorbehoud van de ontwikkelingen en adviezen rondom de COVID-19
  
Gehouden lezingen
 
Afbeelding invoegen
 
"Prins Frederik der Nederlanden 1797-1881"  - Prof. Dr. A. van de Sande

Anton van de Sande was emeritus bijzonder hoogleraar Vrijmetselarij aan de
Universiteit Leiden en oud docent Cultuurgeschiedenis van de Nieuwe Tijd aan
de Radboud Universiteit Nijmegen.
 
Lezing gehouden ter ere van het uitkomen van zijn boek over Prins Frederik, waarbij
ingegaan wordt op zijn leven, bemiddelende rol bij conflicten tussen de Oranjes en
zijn bijna levenslange functie van Grootmeester van de Orde van Vrijmetselaren.

Afbeelding invoegen  
"Dan Brown en de Vrijmetselarij"  - Paul Marselje

Paul Marselje is een Nederlandse muzikant en liedjesschrijver uit Haarlem. Daarnaast
was hij politicus voor D66 en gedurende enkele jaren actief als hoofdbestuurslid van de
Orde 
van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden.
 
In deze lezing laat Marselje aan de hand van het boek "Het Verloren Symbool" de
aanwezigen in de wereld van Dan Brown duiken en vertelt daarbij over feiten, fictie
en mysteries van de Vrijmetselarij.
 
Afbeelding invoegen  
"Leven met Autisme"  - Jeffrey Bemelmans

Jeffrey Bemelmans werkt als onderwijsassistent op het ROC en is tevens ervarings-
deskundige op het gebied van autisme.

Tijdens deze bijeenkomst gaat Jeffrey in op de belemmeringen rondom de sociale
omgang met anderen vanuit het oogpunt van iemand met autismespectrumstoornis (ASS).