Afbeelding invoegen 
 
 
Drie leden over hun lidmaatschap

"Ik ben lid geworden om verschillende redenen. Allereerst wilde ik vanaf kleins af aan al
lid worden omdat mijn overgrootvader ook lid was van de loge. Daarnaast merkte ik dat
ik met andere vragen/interesses rond liep dan de mensen waar ik dagelijks mee in contact
kwam. Lid worden van de Vrijmetselarij voelde voor mij als thuiskomen; vanaf de eerste
dag werd ik opgenomen alsof ik bij een familie terecht ben gekomen. Bij de loge avonden
word ik elke week weer verder intellectueel uitgedaagd om over dingen na te denken die ik
misschien niet in het normale leven zou ervaren De Vrijmetselarij heeft mijn leven in positieve
zin veranderd, in meerdere opzichten, maar naar mijn mening is de belangrijkste om elke dag
te proberen een beter mens dan gisteren te zijn."
 
Afbeelding invoegen
 
"In 2017 ben ik toegetreden tot de Vrijmetselarij. Hoewel ik al jaren geïnteresseerd was in dit
Broederschap, heeft het heel lang geduurd voordat ik mij had aangemeld voor het lidmaatschap.
Ik wilde immers goed weten waar ik aan begon, omdat ik het belangrijk vind een essentiële
bijdrage te leveren aan de loge en mijn Broeders. Op deze manier haal ik het maximale uit wat de
Vrijmetselarij voor mij te bieden heeft en geef ik ook het maximale terug. Wat mij zo aanspreekt
in de Vrijmetselarij is het feit dat je met gelijkgestemden, je Broeders, kunt filosoferen over alle
zaken die je bezig houden. Dit kan de zin van het leven zijn, de betekenis van de dood maar
natuurlijk ook luchtige onderwerpen. Zoeken wat verbindt en wegnemen wat scheidt. Mijn
Broeders zijn mensen die ik normaal gezien niet had ontmoet. Nu zijn het mensen waar ik graag
mee samen ben; elke keer voelt het in de Loge weer als thuiskomen. In het dagelijks leven zet ik
mij graag in voor de medemens. Geld ophalen voor goede doelen, een handje helpen waar nodig.
Op deze manier laat ik mij als Vrijmetselaar kennen in het Westen. Als iedereen zo zijn of haar
steentje bijdraagt in de maatschappij, zal de wereld een veel mooiere plek zijn."
 
 Afbeelding invoegen
 
"Een ieder mens wordt leeg geboren, als je 20 bent zou je kunnen zeggen dat je een product bent
van je opvoeding. Als je een vrijdenker bent en altijd al een eigen idee over het leven hebt kun je
in de knoop raken. Ikzelf had mijn ouders als referentiekader en mij aangeleerde gedrag bracht mij
volgens mijn eigen beleving niet verder. Ik was altijd op zoek naar verbetering, want mijn gedrag
paste niet bij mijn ziel. Mijn ware aard. Maar ga jezelf maar eens heropvoeden, wie is je referentie
en wat is goed en slecht? Vanaf de dag dat ik vrijmetselaar ben werk ik aan mezelf. Ik luisterde als
leerling naar de wijsheid van mijn oudere broeders. Elke rituaal waar ik doorheen ging, leerling,
gezel en meester heb ik als een droomvlucht van de Efteling mogen beleven. Mooi, rustig en in
harmonie. Bijna ongeloofwaardig. Nu ik al even meester vrijmetselaar ben kijk ik vaak terug op de
ritualen, ik heb daar veel aan om veel zaken in het dagelijkse leven te kunnen nuanceren. Werken
aan jezelf om een beter mens te worden, dat is wat ik doe bij de vrijmetselarij. Het werkt, ik merk
dat ik mezelf veel minder druk maak om gebeurtenissen en het leven neem zoals hij is, bovenal
veroordeel ik mensen niet zomaar, verdiepen in mensen die op je pad komen en dicht bij je staan.
Zo kan je op het eerste gezicht mensen hun gedrag nuanceren en waar nodig bijstaan. Het geeft mij
persoonlijk een warm gevoel om mensen een zetje in de goede richting te geven die met hun rug
naar het licht staan zonder daar een schouderklopje voor te willen. Ken u zelve, verbeter de wereld
en begin bij uzelf. Ik als persoon kan mezelf geen leven meer zonder mijn lieve broeders voorstellen,
zowel in Nederland als in het verre buitenland waar de broederschap merkbaar aanwezig is.
Dezelfde normen en waarden, het is na mijn gezin het belangrijkste in mijn leven."