Nieuwsberichten 
 
Wij hebben getracht alle rechthebbenden te achterhalen. Mocht er desondanks materiaal op deze pagina staan waar u rechten op meent te hebben en u bezwaar heeft tegen opname op deze pagina dan vernemen wij dit graag. U kunt daarvoor mailen met webbeheer@logedenhelder.nl
 
Nieuwsberichten (archief 2017) Nieuwsberichten (archief 2018)
 
 
  🕔 21 oktober 2019 | Nieuws | Bron: Loge Willem Frederik Karel | Voorlichting

Vanaf heden is de loge ook bereikbaar per WhatsApp!
 
Om mee te gaan met de tijd en de laagdrempeligheid te vergroten is het nu ook mogelijk om per WhatsApp
contact op te nemen met de loge voor vragen over de Vrijmetselarij, het lidmaatschap en verder.
 
Hiervoor kunt u zich aanmelden voor de WhatsApp-groep "Voorlichting Loge WFK" via onderstaande link:
 


 
🕔 02 juni 2019 | Activiteiten | Bron: Loge Willem Frederik Karel | Redactie

Visitatie loge "Zum Goldenen Apfel" Dresden
 
Een van de leuke en meest bijzondere dingen binnen de Vrijmetselarij is het visiteren van een andere loge, en dan helemaal als dit een loge in het buitenland is!
 
Twee broeders (onze Voorzittend Meester en de 2e Opziener) zijn afgelopen weekend afgereisd naar Dresden waar zij een zogenaamd "1e Grad Tempelarbeid" hebben bijgewoond bij de loge "Zum Goldenen Apfel", nr. 119 Oriënt von Dresden en vallend onder de Großloge der Alten Freien und Angenommenen Maurer von Deutschland.
 
Na een mooie en indrukwekkende rituele arbeid werd deze -volgens de maçonnieke traditie- afgesloten met een Broedermaal waar onder meer de broederlijke groeten vanuit de 2 loges zijn overgebracht.
 
Hopelijk geeft deze visitatie een mooie mogelijkheid om in de toekomst een zogenaamde "uittocht" te kunnen organiseren waarbij de Duitse Broeders naar het Helderse (en vice versa) zullen afreizen en gezamenlijk te arbeiden in de "Koninklijke Kunst". Wie weet het begin van een mooie vriendschap!


 


 
🕔 09 januari 2019 | Nieuws | Bron: Orde van Vrijmetselaren | Redactie

Nashville-verklaring is niet broederlijk

De Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden betreurt het ondertekenen van de Nashville-verklaring door prominente Nederlanders, omdat dat niet bijdraagt aan de ‘geest van broederschap’, waartoe de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens oproept.