Columns over de Vrijmetselarij, actuele onderwerpen en wat de broeders bezighoudt.
 Afbeelding invoegenVriendschap (door Pakhan) - donderdag 28 maart 2019

Vriendschap (door Pakhan)

De meeste mensen rekenen vriendschap tot het privéterrein. Zo denk ik er over!
 
Voor samenleven heb je vrienden nodig. "nou en of”. Daar heb je zeker vrienden voor nodig. Om je eigen leven recht te doen betekent dat je jezelf moet ontwikkelen. Maar ook dat je alle scherpe kantjes van jezelf moet slijpen. Natuurlijk mag je fouten maken. Maar het is wel de bedoeling dat je van je fouten wilt leren. Dat kan alleen als je in de vriendschap met een medemens een spiegel voor jezelf zoekt.
Aristoteles zegt dan ook: "vriendschap heeft een tweede ik nodig”.
 
Of vriendschap is een tweede ik. Zo mag je dat natuurlijk ook zeggen. Een goede vriend zal de behoefte hebben om af en toe in jouw schoenen te gaan staan. En het is heerlijk een vriend te hebben die eens met of door jouw ogen naar de wereld kijkt en niet alleen maar zijn projecties over de dingen op jou loslaat.
 
Mensen die niet je vrienden zijn, weten precies de weg te wijzen naar de manioer hoe jezelf in het leven staat. De hele wereld wil je met raad en daad terzijde staan en probeert vervolgens te zien wat jij nodig hebt. Een vriend is iemand die niet uit zichzelf put om jouw raad en advies te geven maar iemand die zich echt in jou verdiept en vandaar uit verder kijkt naar wat jij nodig hebt. Dan is het net of hij in jouw schoenen staat of een tweede ik is. Een vriend is iemand die met je meeloopt op jouw levensweg. Hij zal je proberen te helpen om jouw leven op jouw manier vorm te geven en niet op de zijn.
 
Het vergt moed om de goede vrienden te kiezen. Slecht gezelschap maakt je medeplichtig aan een manier van leven en spreken die mensen van het goede pad afbrengt. Als er in een slecht gezelschap over criminele plannen wordt gesproken, dan wil je daar toch niet zijn? Als er op een denigrerende manier over vrouwen wordt gesproken, dan doe je daar toch niet aan mee? Als men zich op een racistische manier over medelanders uit, dan neem je daar toch afstand van?
Als homoseksuele mensen in een hoek worden gezet, dan distantieer je je toch?
 
Als je dat niet doet, kleeft er medeplichtigheid aan jou! Veel mensen doen dat niet, uit angst niet leuk gevonden te worden. Maar ik zou respect hebben voor die mensen, die zo’n gezelschap verlaat of op zijn minst protesteert. En wat doe jij? Zwijg je of zeg je: "ho dit gaat me te ver”. Ik vind dat je de morele plicht hebt om tenminste iets te doen.
 
De mens gaat dus leven als hij de moed heeft om goede vriendschappen te zoeken. Is dat mogelijk? Ja hoor, als je na zelfonderzoek weet welk pad je wilt volgen. Maar het belangrijkste is, dat je op zoek gaat naar mensen die het hart op de juiste plek hebben: gelijkgestemden, zielsverwanten, mensen die hun mond open durven te doen, heel belangreijk!
 
Iemand is hindoe, christen of moslim. Wie voor vriendschappen alleen in de eigen gemeenschap kijkt kan daardoor ook weer in een soort van isolement geraken. Dat is voor een tijdje niet zo erg.
 
We leven in een samenleving waarin vriendschap niet gewoon is. We zijn er kennelijk niet erg goed in belangeloze vriendschappen te sluiten. Veel mensen van oudere generaties hebben niet goed geleerd wat het belang was van het sluiten van vriendschappen.
 
Aan de eenzaamheid die je veel aantreft in verzorgingshuizen kun je zien dat vriendschap en menselijk contact niet wordt aangemoedigd. Hoe veel fijner zou het niet zijn als er "gezonde” vriendschappen zouden worden gestimuleerd waarbij we goed voor elkaar zorgen. Belangeloos omkijken naar elkaar, in liefde en vriendschap zorg dragen voor elkaars noden…….
 
Vriendschap als basiswaarde op het sportveld, in het verenigingsleven, in het zieken- of verzorgingshuis, op school en in de politiek.
Vriendschap als cement voor een zinvolle samenleving. Kan het mooier?
 
We hebben het vermogen al onze oude patronen los te laten. Hoe zou het voor je zijn als je nu eens blanco mocht beginnen. Wat voor vriendschappen zou je dan kiezen? Het kan zijn dat je daadwerkelijk op pad gaat. Thuis, achter de geraniums zit die vriend of vriendin niet.
 
Die mens wandelt op de weg van morgen. En als je nou ook op dat pad bent, kunnen jullie mijlenver met elkaar meelopen, de toekomst in.

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht geplaatst.


Reageren:


Terug naar de vorige pagina >