Afbeelding invoegen
 
Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI)
 
Loge Willem Frederik Karel is door de Nederlandse Staat aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling.
De volledige vermelding van de toekenning, het doel van de vereniging en het beleidsplan kunt u hier nalezen.
Meer weten over de ANBI-regeling? Kijk op de website van de belastingdienst
 
 
Naam                                                   
Vrijmetselaarsloge Willem Frederik Karel 
Alias 
Loge 41 van de Orde van Vrijmetselaren onder het 
  Grootoosten der Nederlanden Willem Frederik Karel 
Adres 
Molengracht 5 | 1781NA Den Helder | T. +31 (0)6 26888394 (secretaris) |  
  info@logedenhelder.nl | www.logedenhelder.nl 
   
KVK  40634413 
RSIN  003391450 
Bank  NL02 RABO 0377 6128 71 t.n.v. Loge Willem Frederik Karel 
 

 Afbeelding invoegen 

Bestuur van de loge:

Voorzittend Meester      S. (Stefan) Schell  voorzitter@logedenhelder.nl                
Secretaris  R.J.G. (Rob) van Dijk  secretaris@logedenhelder.nl
Thesaurier   S. (Sebastiaan) Horn  penningmeester@logedenhelder.nl  
     
Gedeputeerd Meester    F.L.J. (Frans) Huiskes  algemeen bestuurslid 
Redenaar    H.W. (Herman) van der Hors  algemeen bestuurslid 
1e Opziener   RJ. (Robert Jan) Zagt  algemeen bestuurslid 
2e Opziener   J. (Jasper) Koning  algemeen bestuurslid 
     
Voorzittend Meester van Eer        H.W. (Herman) Renes  adviseur 
Meester van Eer  W. (Willem) van Slooten
 
Meester van Eer  A.A. Ruëck (†)   

De loge kent geen bezoldigde (bestuurs)functies 
 
De algemene contributie bedraagt €420,= per jaar, waarvan €32,50 maandelijkse contributie (incl. afdracht Orde)
en €  2,50 t.b.v. het 200-jarig jubileum in 2025. Voor buitenleden is dit 10% van de jaarlijkse contributie
 
Op 31 december 2020 telde de loge 23 leden en 5 buitenleden met een leeftijd tussen de 34 en 94 jaar. 

Overzicht van bijeenkomsten (2020-2021) 
 
Regulier (14)          comparities (diverse graden), meestervergaderingen (3e graad) 
Open Loges (06)  opening werkjaar (1e graad), Zomer St. Jan (1e graad) 
Bijzondere bijeenkomsten (05)    
informele bijeenkomst tijdens zomerreces (2x), kranslegging tijdens de
  Nationale Dodenherdenking, Algemene /Financiele Ledenvergadering