Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Loge Willem Frederik Karel is door de Nederlandse Staat aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling.
De volledige vermelding van de toekenning, het doel van de vereniging en het beleidsplan kunt u hier nalezen. 
 

Naam          Vrijmetselaarsloge Willem Frederik Karel  
Alias 
        'loge 41 van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden Willem Frederik Karel'
Adres 
        Molengracht 5 | 1781 NA Den Helder | T: +31 (0)6 52470394 (secretaris) |
 
KVK  40634413 
RSIN  003391450 
Bank  NL67 INGB 0000 1877 70 t.n.v. Loge Willem Frederik Karel 

Bestuur van de loge 
Voorzittend Meester  P.J. Baanstra voorzitter@logedenhelder.nl 
Secretaris  S. Schell secretaris@logedenhelder.nl
Thesaurier  R. Kramer penningmeester@logedenhelder.nl
     
Gedeputeerd Meester  H.W. Renes  algemeen bestuurslid 
Redenaar  H.W. van der Horst   algemeen bestuurslid  
1e Opziener  R.J. Zagt  algemeen bestuurslid  
2e Opziener  J. Koning  algemeen bestuurslid  

De loge kent geen bezoldigde (bestuurs)functies

Ereleden
H.W. Renes (Voorzittend Meester van Eer)
W. van Slooten (Meester van Eer)
A.A. Ruëck (Meester van Eer)

 
 
Afbeelding invoegen    
 
 
Verplichte documenten

Balans (2020)
Resultaat (2020)
 
De algemene contributie bedraagt €420,= per jaar, waarvan:
€32,50 maandelijkse contributie
(incl. afdracht aan de Orde)
€  2,50 t.b.v. het 200-jarig jubileum

Voor buitenleden is dit 10% van de jaarlijkse contributie.

Op 31 december 2020 telde de loge
23 leden en 5 buitenleden met een leeftijd tussen de 38 en 90 jaar.  
Overzicht van bijeenkomsten 
Regulier (14)  comparities (diverse graden), meestervergaderingen (3e graad) 
Open Loges (06) 
opening werkjaar (1e graad), Zomer St. Jan (1e graad)
Hoger Loon (2e graad), Verheffing (3e graad), veldloge (1e graad) 
Bijzondere bijeenkomsten (05) 

informele bijeenkomst tijdens zomerreces (2x), 
kranslegging tijdens de Nationale Dodenherdenking,
Algemene Ledenvergadering, financiële jaarvergadering
 Meer weten over de ANBI-regeling? Kijk op de website van de belastingdienst